Гарданова Сайма Султановна

01.09.1929 г.р.
История